DEBNENIE STENOVÉ

Na zadebnenie vertikálnych monolitických konštrukcií môžme použiť viaceré druhy stenového debnenia:

- na ručnú manipuláciu je vhodné oceľové debnenie ST 2000 alebo hliníkové ALUMASTER

- na väčšie stavby je vhodné oceľové debnenie MASTER, ktoré si vyžaduje manipuláciu žeriavom

-  v prípade jednostranných debnení sa používa opora jednostranného debnenia typu L vhodná pre výšku debnenia do 2,7m alebo typu S pre výšku debnenia o do 6m

- Ringier 3S plošina sa môže použiť ako šplhacia plošina pre stenové debnenie, ako pracovná ochranná plošina alebo ako plošina pre betonáž