DEBNENIE STENOVÉ - MASTER

Debnenie MASTER sa vyrába v hliníkovej a oceľovej verzii. Obidve verzie sú navzájom plne kompatibilné.

RINGER MASTER - OCEĽ

Oceľové rámové debnenie MASTER je vhodné na veľkoplošné nasadenie a odoláva vysokému tlaku čerstvého betónu.
Vďaka svojej robustnosti a povrchovej úprave žiarovým zinkovaním vyniká dlhou životnosťou. 

Prípustné zažaženie: 80 kN/m2
Povrch ocele: žiarovo zinkový
Hrúbka fínskej preglejky: 18 mm

Oceľové rámové debnenie RINGER MASTER je plne kompatibilné s hliníkovým rámovým debnením ALU MASTER.

 

Rozmerová skladba oceľového rámového debnenia MASTER

Oceľové rámové debnenie MASTER sa vyrába aj s výškou panelov 330 cm.

Rámové debnenie MASTER je možné dodať aj s plastovou debniacou plochou, ktorá zvyšuje životnosť debniacej plochy až trojnásobne.

Debnenie oblúkov

Debnenie oblúkov pozostávajúce zo štandardných panelov Master, oblúkových plechov s integrovaným predpínacím zariadením a zrovnávacou koľajnicou 40. 

Najmenší polomer 1,80 m.
Debnenie výšky 6,6 m pozostávajúce z rámov 3,3 m vysokých Nasadenie panelov 270x240 cm Opora jednostranného debnenia

Debnenie stĺpov pomocou

univerzálnych rámov

     Zadebnená šachta – minimum spínacieho a spájacieho materiálu

RINGER ALU MASTER

Pevné hliníkové rámové debnenie s 12,3 cm hrubým rámom a priečkou vystuženým rámovým profilom spája výhody nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti. To umožňuje ručnú manipuláciu s debnením, ako aj jeho veľkoplošné nasadenie žeriavom. 

Prospekt (PDF, 1,1 MB)

                                                     

Prípustné zaťaženie: 60 kN/m2
Povrch hliníka: prášková farba
Hrúbka fínskej preglejky: 18 mm

ALU MASTER rámové debnenie je plne kompatibilné s oceľovým rámovým debnením RINGER MASTER.

Rozmerová skladba rámového debnenia ALU MASTER

                                                                       

                                                                                       

Debnenie ALU MASTER má veľa ďalších doplňujúcich komponentov, ktoré rozširujú jeho možnosť nasadenia - debnenie oblúkových stien, šplhacie debnenie, jednostranné debnenie a pod.

                                                                                  

                                    Pridaná stužujúca priečka do hliníkového profilu na zvýšenie pevnosti                           3S - šplhacie plošiny

                                                                                 

                                                            Na uľahčenie ručnej manipulácie slúžia 4 úchyty. Na spojenie panelov debnenia stačí klinový zámok a jeden úder kladiva.
 

ALU MASTER rámové debnenie je možné ľubovoľne spájať z rôzne veľkých panelov na stojato aj na ležato.

                                                            

Na 2,7 metrový rám stačia len dve spínacie tyče, čo zrýchľuje montáž debnenia.

        

                                                

 

                                                            Vnútorný roh               Vonkajší roh             Šikmá vzpera             Debnenie stĺpov