DEBNENIE STĹPOV

Zadebnenie stĺpov realizujeme pomocou rámového debnenia (MASTER ST 2000) z 3-vrstvových debniach dosiek (AST RS), segmentov plastového debnenia (GEO TUB) alebo z jednorázového kartónového debnenia.