DEBNENIE STROPNÉ

- na zadebnenie horizontálnych monolitických konštrukcií používame flexibilné nosníkové debnenie AST H20

- na podopretie máme k dispozícii rôzne rozmery stojok, pokrývajúcich pracovný rozsah od 0,6 m po 5,5 m

- v prípade väčších výšok alebo potreby prenosu väčšieho zaťaženia, využívame podperné veže ST 100

 

Stropné debnenie AST H20 - preverené rokmi a stovkami stavieb