DEBNENIE STROPNÉ - Debniaci stôl RINGER

Vhodný systém pre veľké stavby, veľké debniace plochy stolov (až 12,5 m2), minimálne časy montáže.

Rozmery debniacich stolov

-- 250 x 400 cm --

-- 250 x 500 cm --

-- 200 x 400 cm --

-- 200 x 500 cm --

preprava debniacich stolov sklopný mechanizmus stojok umožňuje lepšiu manipulovateľnosť na stavbe

presun debniacich stolov na stavbe je možný žeriavom alebo prepravným vozíkom