DEBNENIE STROPNÉ - Podperné veže ST 100

Ide o ideálny systém pre podopieranie horizontálnych konštrukcií vo väčšej výške, resp. tam kde sa vyžaduje vysoké dovolené zaťaženie a stabilita podperného systému. Výhodou podperného systému je, že pre všetky výšky stačí použiť jediný typ rámového nadstavca vysokého 50 cm, pričom podperný systém obsahuje len 5 prvkov: základný rám, nastaviteľná pätka, nastaviteľná vidlica, nadstavovací rám a diagonály (ak sú potrebné).