ALTREX 4100 a ALTREX 4200

ALTREX 4100

Šírka lešenia: 0,75 m

Dĺžka lešenia: 1,85 m,  2,45 m

Max.pracovná výška pre vonkajšie prostredie: 10,2 m

Max.pracovná výška pre vnútorné prostredie: 10,2 m

Max.zaťaženie: 250 kg na podlážk, 750 kg na celé pojazdné lešenie

Označenie podľa EN: EN 1004-3-8/8

                                                          

ALTREX 4200

Šírka lešenia: 0,75 m

Dĺžka lešenia: 1,85 m,  2,45 m

Max.pracovná výška pre vonkajšie prostredie: 10,2 m

Max.pracovná výška pre vnútorné prostredie: 14,2 m

Max.zaťaženie: 250 kg na podlážku, 750 kg na celé pojazdné lešenie

Označenie podľa EN: EN 1004-3-8/12