ALTREX 4400(K2)

Šírka lešenia: 0,75 m

Dĺžka lešenia: 1,85 m

Max.pracovná výška pre vonkajšie prostredie: 7,8 m

Max.pracovná výška pre vnútorné prostredie: 7,8 m

Max.zaťaženie: 250 kg na podlážku, 750 kg na celé pojazdné lešenie

Označenie podľa EN: EN 1004-3-5,8/5,8