ALTREX 5300

Šírka lešenia: 1,35 m

Dĺžka lešenia: 2,45 m,  3,05 m

Max.pracovná výška pre vonkajšie prostredie: 14,2 m

Max.pracovná výška pre vnútorné prostredie: 10,2 m

Max.zaťaženie: 250 kg na podlážku, 750 kg na celé pojazdné lešenie

Označenie podľa EN: EN 1004-3-8/12