PARAPETNÝ STĹPIK

Parapetný stĺpik je bezpečnostný ochranný prvok, ktorý sa upevňuje na drevený nosník H 20 stropného debnenia, alebo na železobetónovú stropnú dosku.