BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY RINGER

Bezpečnostné systémy sú stále dôležitejšou súčasťou každej stavby a prinášajú niekoľko dôležitých výhod. Vytvorením optimálnych podmienok pre prácu prinášajú komfort a motiváciu zamestnancov, zlepšujú imidž spoločnosti a v neposlednom rade znižujú riziko úrazov pri rýchlejších pracovných postupoch.

Základná funkcia je ochrana pred pádom, no taktiež vytváranie pohodlných a bezpečných podmienok pre prácu.

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Filter

3S KONZOLOVÁ PLOŠINA

Konzolová plošina RINGER 3S je použiteľná ako pracovná a ochranná plošina, šplhacia plošina, alebo plošina pre betonáž.

PARAPETNÝ STĹPIK

Parapetný stĺpik je bezpečnostný ochranný prvok, ktorý sa upevňuje na drevený nosník H 20 stropného debnenia, alebo na železobetónovú stropnú dosku.

VYKLADACIA PLOŠINA

Vykladacia plošina umožňuje prepravu materiálov a zariadení na stavenisku. Efektom je rýchla a bezpečná prekládka materiálov medzi stavbou a akýmkoľvek podlažím

ZÁCHYTNÉ ZARIADENIE – ŠIBENICA

Istiaci systém „šibenica“ spolu s osobnými ochrannými prostriedkami je určený na zaistenie bezpečnosti práce vo výškach