TEAKOVÝ OLEJ SAYERLACK KK 3331, 2,5l

Teakový olej pre údržbu teakových a akáciových dlaždíc.

Objem:

2,5l

47.65 s DPH

Zrušiť výber
Katalógové číslo (SKU): - Kategórie: , ,
Popis

TEAKOVÝ OLEJ SAYERLACK KK 3331 2,5l

Teakový olej pre údržbu teakových a akáciových dlaždíc. Pravidelné ošetrenie dlaždíc týmto olejom predĺži životnosť a uchová stálosť farebného odtieňa dlaždíc.

VLASTNOSTI:
 • Pre interiérové a exteriérové použitie, na záhradný nábytok alebo podlahy
 • Nanášanie: štetcom
 • Sušina: 52%
 • Špecifická hmotnosť: 0,87 kg/l
 • Viskozita (DIN 2, 20°C) : 28s
 • Doba spracovateľnosti: 65 s (pri 20°C)
 • Spotreba m²/kg : 18 – 22
 • Počet vrstiev: 1-2
 • Doba schnutia: 2 hod proti prachu, (50 g/m², 20°C) 4 hod. na dotyk,16 hod. ďalšia vrstva
 • Doba skladovateľnosti: neobmedzená
 • Po dlhšej dobe skladovania dôkladne rozmiešať
Návod na použitie:

Nanášať rovnomerne tenkú vrstvu štetcom. Niekoľko minút nechať vsiaknuť a následne zotrieť prebytočný olej čistou handrou. Podľa potreby postup druhý deň zopakovať.

Upozornenie:
 • Nepoužívať pri teplotách pod 10°C
 • Neskladovať pri teplotách nižších ako 5°C
 • Zbytky laku musia byť zlikvidované v spaľovni v súlade so zákonom o likvidácií odpadu
 • Znečistené handry treba bezpečne zlikvidovať, nebezpečenstvo vznietenia
Zásady bezpečnosti:

Uchovávať v dostatočnej vzdialenosti od plameňa a iskier. Zamedzte styku s otvoreným ohňom. Neužívať vnútorne. Používať v dobre vetraných priestoroch. V prípade nedostatočného vetrania použiť respiračné ochranné pomôcky. Pri práci používať ochranné rukavice a ochranný odev. Zabrániť styku so zrakom a pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky umyť vlažnou vodou s mydlom. V prípade zasiahnutia očí vypláchnuť pod tečúcou čistou vodou po dobu minimálne 10 minút a vyhľadať lekárske ošetrenie.

Služby

NÁVRH NASADENIA NA MIERU

Na základe výkresovej dokumentácie a konzultácie detailov, Vám vieme na mieru vypracovať optimalizovaný projekt nasadenia, tzv. kladačský plán, s presným množstvom potrebného materiálu.

PORADENSTVO

Naši technici Vám vždy ochotne poskytnú odborné a kvalifikované poradenstvo, či už pri výbere vhodného technického riešenia, alebo samotnej realizácií Vášho projektu. Taktiež Vám vieme poradiť pri správnom výbere spotrebného materiálu vhodného na riešenie špecifických požiadaviek stavby.

DOPRAVA

Dopravu menších a ľahších komponentov, ako pojazdné lešenie, spotrebný materiál a iné, Vám vieme zabezpečiť buď vlastnou prepravou, alebo cez partnerskú doručovaciu firmu DB Schenker. V prípade potreby prepravovať väčšie množstvo materiálu, ako debniace systémy, fasádne lešenie, alebo rezivo Vám vieme sprostredkovať niekoľko spoločností špecializujúcich sa na takúto formu dopravy.

Ceny prenájmu