Vzpera paženia 32 mm (0,8-1,1m)

Výhody

– Nasaditeľné pre rôzne šírky výkopov

– Veľmi stabilné

Všeobecné usmernenia

1. Stužujúce prostriedky (zariadenia) môžu byť používané len na určený účel.

2. Pred zabudovaním je potrebné stav stužujúcich zariadení skontrolovať a preskúšať.

3. Pri zhotovovaní paženia je potrebné osádzať vzpery tak, aby sa závitová časť vzpier prestriedala raz smerom na ľavú a raz smerom na pravú stranu paženia, aby sa vylúčilo,že najviac ohrozené miesta celého paženia sa nebudú nachádzať v jednej zvislej rovine.

4. Pažiace vzpery musia byť osadené tak, aby ich dosadacie (koncové) platničky doliehali celou plochou na steny paženia. To sa dá dosiahnuť len tak, že obe pažiace steny ležia zvislo a rovnobežne voči sebe navzájom. Ak by sa to dosiahnuť nedalo, musia sa odchýlky vyrovnať pomocou klinov tvrdého dreva. Tieto podmienky smerujú k tomu, aby vzpery neboli zaťažené dodatočne vovedením síl
z excentrického namáhania.

5. Predpísané užitočné zaťaženie plynúce zo skúšobného protokolu nesmie byť prekročené. Tieto zaťaženia sa menia v závislosti od nastavenej dĺžky vzpery.

6. Stužujúce prostriedky (pažiace vzpery) nesmú byť zaťažené závesnými, alebo na ne položenými záťažami. Týmto sa zabráni ďalšiemu zaťaženiu a vzpery budú zaťažené iba čistými tlakovými silami.

7. Stužujúce prostriedky môžu byť zložené len z dielov s rovnakým označením. Ak sa vzpery rozoberú za účelom čistenia a premastenia, môžu sa následne bezchybne zložiť pomocou vyrazeného značenia.

8. Ak by sa závitové hlavy montovali na drevenú guľatinu,oceľové nosníky alebo oceľové rúry, musí sa zaťažiteľnosť(únosnosť) celého systému overiť statickým výpočtom.Prípustné zaťaženie celého systému nesmie byť väčšie ako užitočná nosnosť závitových hláv.

9. Styčné plochy medzi závitovými hlavami a drevenou guľatinou musia byť v pravom uhle k pozdĺžnej osi vzpery,musia byť rovné a bez hrčí. Hlavy musia byť priložené centricky.

10. Nastaviteľné uhly uloženia pri pažiacich vzperách sa musia nastaviť tak, aby zaťaženie bolo centrické.

11. Treba sa starať o udržanie ochrany proti korózii. Závitové časti je potrebné bohato premazávať vhodnými mazivami.

29.23 s DPH

Katalógové číslo: 20213k Kategórie: ,
Popis

Slúži pre nasadenie do výkopov za účelom rozopretia a podopretia stien výkopu podľa DIN 4124 so skúšobným označením TBG-4P 48.

Ceny prenájmu